Samen naar een duurzame toekomst

SamSam is een sociale onderneming. Dit betekent dat geld verdienen niet het hoofddoel is, maar een middel om maatschappelijke waarde te creëren. Om deze reden investeren we in verschillende duurzame projecten. SamSam droomt groot: een stabiele stroomvoorziening in heel Afrika!

Een dubbele doelstelling

SamSam wil toonaangevend zijn op het gebied van sociaal ondernemerschap. De ene Sam gaat voor een gezond, rendabel bedrijf met een professionele dienstverlening, de andere Sam gaat voor rentmeesterschap & de medemens. Dat laatste doen we door het delen van onze kennis en te investeren in duurzame projecten. Zo kunnen we ondernemerschap combineren met recht doen aan de naaste en de aarde.

“SamSam droomt groot: een stabiel netwerk van zonnestroom in heel Afrika!”

Duurzame stroom uit Nederland

Nu hebben we een constructie waarbij we de klant betrekken bij onze missie en waarbij we, sinds 1 januari 2015, energie rechtstreeks van de markt inkopen. De stroom die we inkopen is een mix van de duurzame bronnen zonlicht en wind. We werken met een ‘garantie van oorsprong’: voor iedere kilowatt groene stroom die wordt opgewekt krijgt de producent een garantie dat als bewijs zegt dat de stroom afkomstig is van Nederlandse natuurlijke bronnen.

“Hoe groener het energienet wordt, hoe minder afhankelijk we worden van kolencentrales om energie op te wekken.”

Hulp aan de medemens

Als SamSam willen we toonaangevend zijn op het gebied van sociaal ondernemerschap. Onze pijlers zijn ‘hulp aan de medemens’ en ‘duurzame energie’. We willen mensen bewust maken van ons rentmeesterschap en op een praktische manier adviseren hoe we daar vorm aan kunnen geven. Als klanten overstappen naar SamSam, dan merken ze daar praktisch niets van, maar ondertussen maken ze wel impact. Zo worden onze klanten geïnspireerd en actief betrokken bij het streven naar een betere wereld.

“We willen mensen bewust maken van ons rentmeesterschap en hen op een praktische manier adviseren hoe ze daar vorm aan kunnen geven.”

“We wilden het ondernemerschap combineren met recht doen aan de medemens en de aarde.”

Projecten die impact maken

SamSam is een kleinschalige onderneming. Actief in Nederland, maar wél met oog voor de wereld buiten Nederland. We houden van Afrika. De mensen, de cultuur. Afrika heeft ons hart. Daar delen we graag uit. Al vanaf onze oprichting. Eerst nog bescheiden, inmiddels al wat breder en op termijn - hopelijk - massaal!