Project SamSam in Albanië

4 februari 2021

Voedselverspilling is volgens FBA een serieus wereldwijd probleem met grote tegenstellingen: aan de ene kant wordt meer dan 35% van ons voedsel weggegooid, terwijl we aan de andere kant een wereld hebben waar 1 op 4 kinderen lijdt aan ondervoeding en 1 op 9 mensen hongerig naar bed gaat. Het doel van dit project is om verhongering te verminderen en de voedselverspilling tegen te gaan, en dat specifiek in Albanië.

Wat doet de GZB om de situatie te verbeteren?

SamSam ondersteunt het project “Food Bank Albania” dat de GZB 5 jaar geleden is gestart om de problematiek van honger en voedselverspilling in Albanië aan te pakken. Binnen het project wordt samengewerkt met scholen, bedrijven, de overheid, NGO’s en lokale supermarkten. De onderstaande activiteiten worden ingezet om de doelstellingen te bereiken:

  • Winterproject (families ontvangen 4 maanden een voedselpakket);
  • Lessen op scholen over het belang van gezonde voeding;
  • Zaad doneren om gewassen te verbouwen;
  • Dagelijks brood voor Roma kinderen;
  • Het Fresh Food project;
  • Food drives organiseren (oftewel het ophalen van voedsel bij supermarkten, scholen, overheidsinstanties, bedrijven t.b.v. de voedselbanken);
  • Het helpen van een aantal gaarkeukens aan voedsel. Hieraan verbonden is er aandacht voor het milieu door voedselverspilling tegen te gaan en ervoor te zorgen dat voedsel niet vernietigd wordt.

Wat is het doel van het project?

De belangrijkste doelstellingen van FBA zijn armoedebestrijding en het wegwerken van de voedseloverschotten. Door de voedseloverschotten te verdelen onder de meest behoeftige leden van de samenleving worden beide problemen tegelijkertijd aangepakt. De voedseloverschotten worden eerst gedoneerd aan Food Bank Albania. De vrijwilligers van FBA zamelen zo duizenden kilo’s overtollige groenten en fruit per jaar in en delen dat via gaarkeukens en scholen uit aan de meest kwetsbaren; hier vallen voornamelijk kinderen, daklozen, ouderen en gehandicapten onder. Door deze acties worden zowel de milieukosten van voedselverspilling verlaagd en worden kansarme leden uit de samenleving geholpen.

FBA wordt steeds bekender onder de mensen en heeft hierdoor prachtige samenwerkingen kunnen opzetten met lokale boeren, groentemarkten, de katholieke, orthodoxe en kerken/organisaties. Samen wordt er gewerkt aan een duurzamere en betere toekomst voor iedereen. Dankzij de bijdragen van o.a. SamSam kan FBA koelingen kopen en weckmaterialen, zodat voedsel nog langer bewaard kan blijven.

Wat levert de investering van SamSam op?

De onderstaande doelen worden door de bijdrage van SamSam gerealiseerd:

  • 5 extra soupkitchens (voor kinderen, daklozen, ouderen, gehandicapten) ondersteunen rond Tirana. Dit naast de 15 soupkitchens die ze al ondersteunen.
  • Met vrouwengroepen worden de groentes geweckt zodat het bewaard kan worden tot de winter. Dit voorkomt onnodige verspilling.
  • Het realiseren van een cooling room om het groente en fruit op te slaan als dit het niet dezelfde dag kan worden uitgedeeld. Ook dit gaat verspilling tegen.

”Dankzij SamSam wordt er minder voedsel verspild en wordt de CO2-voetafdruk verkleind”