Project SamSam in Congo

25 februari 2021

We willen jullie voorstellen aan Mark en Corine Godeschalk. Zij werken vanuit de GZB in het ziekenhuis in Lolwa, Congo. De meeste inwoners van het dorp zijn zeer arm en leven van de opbrengsten van hun eigen akkertje. Een groot deel van de populatie behoort tot de pygmeeënstam en woont in het bos. SamSam steunt hun project.

Het ziekenhuis in Lolwa was in het verleden onderdeel van een missiestation van de Communauté Emmanuel, maar na de onrustige politieke machtswisseling van 1996 raakte het in verval. Mark en Corine Godeschalk zijn als zendingswerkers van de GZB werkzaam in dit ziekenhuis sinds augustus 2019. Het ziekenhuis bedient een populatie van circa 80.000 mensen en is daarmee van cruciaal belang voor de lokale bevolking. Het ziekenhuis heeft maar beperkt toegang tot de noodzakelijke elektriciteit. De GZB heeft SamSam gevraagd om het ziekenhuis van een zonne-energiesysteem te voorzien.

Veel mensen in Lolwa leven in armoede, hebben geen stromend water of elektriciteit, kinderen kunnen nauwelijks naar school en veel zijn ondervoed. Door de onveiligheid in de regio zijn veel mensen meermaals gevlucht en staat de gezondheidszorg onder grote druk. Zonder een goed functionerend ziekenhuis, zijn inwoners geneigd naar lokale medicijnmannen te gaan, met alle gevolgen van dien.

“De aanleg van het Solar systeem is voor 100% mogelijk gemaakt door SamSam.”

In augustus 2019 zijn Mark en Corine Godeschalk met hun gezin naar Lolwa verhuisd om het ziekenhuis te ondersteunen en te helpen ontwikkelen, nadat zij sinds 2018 werkzaam waren bij het ziekenhuis in Nyankunde. Daarvoor werkten zij twee jaar lang in een klein ziekenhuis in Cyangugu (Rwanda). Mark is tropenarts en werkt samen met twee andere artsen en een aantal verpleegkundigen en Corine is biomedisch ingenieur, werkt mee aan projecten en geeft daarnaast thuisonderwijs aan hun drie kinderen: Thijmen, Aron en Aimée. Mark en Corine opereren vanuit de GZB, die goed contact heeft met lokale partners en de verbinding met het thuisfront faciliteren.

Beperkte toegang tot levensreddende elektriciteit
Een toereikende energievoorziening, waardoor het ziekenhuis 24/7 gebruik kan maken van stroom is essentieel voor verlichting, levensreddende apparatuur, behandelingen en diagnoses en goedwerkende communicatiemiddelen. Tot voorheen had het ziekenhuis maar beperkt toegang tot stroom, omdat er geen algemeen elektriciteitsnetwerk is en er enkel gebruikgemaakt kon worden van een klein solarsysteem voor de koelkast en een vervuilende dieselgenerator om het ziekenhuis te voorzien van stroom in de avond.

Gezien de grote tekortkomingen die voortkwamen uit dit te kort aan energie, ontstond de hulpvraag van Mark en Corine bij de GZB voor een zonne-energiesysteem die onophoudend zou kunnen voorzien in stroom. Zonne-energie is de meest logische energiebron in Congo, omdat de ligging rond de evenaar, zorgt voor veel en sterke zon. Volgens Jaap Haasnoot, GZB Regiocoördinator, kan een nieuwe verbeterde stroomvoorziening levens redden en is het daarnaast een essentiele voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van het ziekenhuis in Lolwa.

“Gelukkig hebben we met hulp van SamSam een solarsysteem kunnen aanschaffen, groot genoeg om het hele ziekenhuis van stroom te voorzien!”

Wat levert het zonne-energiesysteem van SamSam op?
In 2020 heeft SamSam, op aanvraag van de GZB, besloten om het ziekenhuis in Lolwa te voorzien van een nieuw zonne-energiesysteem. Hiervoor is gekozen omdat een goede stroomvoorziening de basis vormt voor de prestaties en mogelijkheden van het ziekenhuis. De GZB is daarbij een zeer betrouwbare regionale partner gebleken in de bemiddeling. De aanleg van het solar systeem inclusief een accu voor de opslag van stroom heeft € 20.000 gekost en is voor 100% door SamSam mogelijk gemaakt.

Naast de financiële ondersteuning, is geassisteerd in de monitoring en supervisie van de installatie. Door dit nieuwe zonne-energiesysteem;

  • heeft het ziekenhuis nu 24/7 beschikking tot stroom, zonder vervuilende dieselgenerator;
  • kunnen er zuurstofconcentrators worden gebruikt, om patiënten te helpen die benauwd zijn. Zeker in de huidige tijd met
    het coronavirus, is dit van grote waarde voor de regio;
  • kan de apparatuur op de operatiekamer worden gebruikt;
  • kunnen laptops, telefoons en walkietalkies worden opgeladen;
  • en zal er in de toekomst een röntgenapparaat en een echoapparaat worden aangeschaft.

Wilt u het belangrijke werk van Mark en Corine in Lolwa volgen? Dat kan! Via hun Facebook-kanaal: Zorg in Congo en via instagram en via hun projectpagina op de website van de GZB: GZB project Lolwa.

Ook geraakt door dit hartverwarmende verslag? Draag een steentje bij én deel dit verhaal! #ikbensam

Deze blog is geschreven door Mirjam Ordelman, eigenaar van Oak and Blush.