Project SamSam in Ethiopië

5 februari 2021

Gambella vangt al sinds de jaren ’80 vluchtelingen op uit Zuid Soedan. Het aantal vluchtelingen is nu zover gestegen dat er meer vluchtelingen zijn dan lokale inwoners. Dit brengt een hoop problemen met zich mee. Zo is er een ernstig tekort aan voedsel en werkgelegenheid. Daarnaast zorgt het overschot aan inwoners voor een enorme belasting voor het milieu. De bomen in het gebied worden namelijk gebruikt als brandhout, waardoor er veel ontbossing plaats vindt. Daarbij heeft de regio te kampen met een toenemende intensiteit en frequentie van extreme klimaatomstandigheden, zoals overstromingen en droogte. Al deze problemen zorgen vervolgens weer voor de nodige spanningen tussen vluchtelingen en lokale bewoners en tussen verschillende etnische groepen.

Wat houdt het project precies in?

Het Bonga project is een veelzijdig bebossingsproject in Gambella, een regio in het Zuidwesten van Ethiopië. ZOA is al sinds 1996 actief in Gambella en kent de lokale context en problematiek goed. Met het bieden van noodhulp en hulp bij wederopbouw, willen zij de problemen in dit gebied duurzaam en efficiënt aanpakken. Hierdoor is er in 2015 een prachtig programma gestart, dat verschillende problemen tegelijkertijd aanpakt; dit alles begint bij het planten van bomen!

Het planten van bomen én het aanbieden van alternatieve vormen van brandstof zorgt niet alleen voor het tegengaan van ontbossing en het compenseren van CO2, het zorgt ook voor voldoende voedsel en werkgelegenheid, waardoor er meer banen zijn voor alle inwoners in dit gebied. Of ze nu vluchteling zijn of niet. Meer toekomst betekent ook meer vrede.

Het belang van duurzaamheid

De algehele doelstelling van het project is om samen duurzaam verder te bouwen aan een vreedzame gemeenschap met hoop voor de toekomst. Dit doen we door het planten van bomen én het aanbieden van alternatieve vormen van brandstof. Dit heeft op meerdere vlakken positieve impact op de situatie in Gambella.

Ecologische impact: het project compenseert CO2 uitstoot en zorgt voor biodiversiteit en voedsel in Gambella door het aanplanten van nieuw bos (inclusief fruitbomen) met kansen voor mens en dier!

Economische impact: het project creëert werkgelegenheid voor vluchtelingen en de lokale bevolking.

Sociale impact: het draagt bij aan vrede tussen verschillende groepen in dit gebied en geeft nieuwe hoop voor de toekomst!

Wat levert de investering van SamSam op?

Dankzij SamSam worden er 1.600 bomen geplant voor aanleg van bos, waterberging en ecologisch gebiedsherstel.

Daarnaast worden er trainingen verzorgt in:

  • Bosbouw en bosbeheer,
  • Non Timber Forest Products (bosbijproducten) en Agro-bosbouwpraktijken,
  • en hulpbronnenbeheer, koolstofemissierechten en koolstofopslag.

“SamSam zorgt voor de aanleg van bos en maakt duurzame trainingen mogelijk”