Project SamSam in Haïti

7 februari 2021

Haïti is het armste land van Latijns Amerika en het Caribisch gebied, één van de armste landen ter wereld. Het land is niet alleen straatarm, maar ook politiek instabiel en kwetsbaar voor natuurrampen. Op 12 januari 2010 kreeg Haïti te maken met de zwaarste aardbeving die de afgelopen twee eeuwen in het Caribische land werd gemeten. Al snel nadat orkaan Matthew (2016) over Haïti was getrokken, werd duidelijk dat dit grote gevolgen zou hebben voor de bewoners van het zuidwesten van Haïti. Vandaag de dag zijn veel Haïtianen nog afhankelijk van externe hulp en hebben zij moeite om in hun eigen inkomen te voorzien.

Wat houdt het project in?

Vandaag de dag zijn veel Haïtianen nog afhankelijk van externe hulp en hebben ze moeite om in hun eigen inkomen te voorzien. Om zelf weer voldoende voedsel te kunnen verbouwen en genoeg inkomen te hebben om in levensonderhoud te voorzien investeert het project in lokale boeren. Het doel is het opzetten van zelfstandig draaiende boerencoöperaties waardoor 600 gezinnen zichzelf kunnen voorzien in hun eigen onderhoud en hun kinderen naar school kunnen laten gaan. Ook helpt Tear de boeren zich weerbaar te maken tegen natuurrampen. Zo worden er trainingen gegeven over een bepaalde toepassing van de vlinderbloemige boom Gliricidia waarbij bodemerosie (hellingen) kan worden voorkomen. De bladeren van de Gliricidiaboom worden vervolgens gebruikt voor voedsel voor de dieren; zeer duurzaam dus.

Wat doet Tear om de situatie te verbeteren?

Tear droomt van een wereld waarin mensen volledig tot bloei komen door goede relaties met God, zichzelf, elkaar en de natuur. Ondanks deze droom leven we in een wereld waar mensen in armoede en onrecht leven. We zien in dat verandering begint bij een nieuwe kijk op onszelf en de ander. Vanuit dat inzicht helpt Tear, samen met lokale organisaties en kerken, mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht.

Wat levert de investering van SamSam op?

  • 20 boeren huishoudens (gemiddeld 5 personen per huishouden) ontvangen duurzame trainingen;
  • 100 boeren ontvangen een startpakket droogte bestendige Duiven Erwt;
  • Er worden 580 nieuwe avocado bomen geplant;
  • Door het planten van de Gliricidia boompjes worden hellingen beter beschermd tegen erosie;
  • Door het gebruik van snoeimateriaal als bodemdekker wordt de bodemstructuur verbeterd, ook zorgt het gebruik hiervan voor minder snelle uitdroging van de gewassen in de droge periodes.

”Dankzij SamSam worden er 580 nieuwe avocado bomen geplant en worden boerenhuishoudens gesteund”