Project SamSam in Kenia

20 augustus 2023

Het is tijd voor een terugblik op een mooi project waaraan we in 2022 hebben kunnen bijdragen! Initiatieven omtrent hernieuwbare energie ondersteunen gemeenschappen in hun ontwikkeling. Onze samenwerking met Napenda Solar Community is hiervan een mooi voorbeeld. Samen met Deborah en Thiemo van Napenda Solar Community hebben we in Kenia betaalbare en duurzame energieoplossingen in plattelandsgebieden kunnen bewerkstelligen, met positieve gevolgen voor de levens van lokale bewoners. 

Napenda Solar Community, een non-profitorganisatie die zich inzet voor de bevordering van toegang tot schone energie opgezet door Deborah en Thiemo, bundelde afgelopen jaar de krachten met SamSam. Het primaire doel was om zonnepaneelsystemen te installeren in gebieden zonder elektriciteitsnet, om zo sociaaleconomische ontwikkeling te bevorderen en de kwaliteit van leven van bewoners te verbeteren.

“Het versterken van gemeenschappen met zonne-energie: SamSam en Napenda Solar Community verbeteren levens in Kenia, Kajiado County”.

Uitvoering en impact

Het project begon met een grondige beoordeling van de energiebehoeften en beschikbare hulpbronnen van de doelgemeenschappen. Dit vormde de basis voor het ontwerp en de installatie van de op maat gemaakte zonnepaneelsystemen. Deze konden zo namelijk volledig worden afgestemd op de specifieke vereisten van de locaties. Op verschillende locaties, zoals huishoudens, scholen en gezondheidsfaciliteiten, werden zonnepanelen geïnstalleerd.

De impact van het project is opmerkelijk. Betrouwbare toegang tot elektriciteit heeft gezorgd voor langere studie-uren voor studenten, met betere onderwijskansen tot gevolg. Lokale bedrijven hebben geprofiteerd van verhoogde productiviteit en langere openingstijden. Bovendien hebben gezondheidscentra nu een constante stroomvoorziening, waardoor medicijnen adequaat kunnen worden opgeslagen en essentiële medische apparatuur kan worden gebruikt. Ook de boeren hebben enorm profijt van de zonnepanelen. Zij hebben beter inzicht in het weer en beschikken over informatievoorziening omtrent landbouwtechnieken.

Betrokkenheid van de Gemeenschap

Het succes van het project was niet alleen afhankelijk van technologische implementatie, maar ook van betrokkenheid van de gemeenschap. Napenda Solar Community heeft uitgebreide trainingssessies georganiseerd om de lokale bevolking de nodige vaardigheden bij te brengen voor het onderhoud en de reparatie van de zonnepaneelsystemen. Deze kennisoverdracht heeft de zelfredzaamheid van de lokale bevolking bevorderd en hen de mogelijkheid gegeven zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun energiebehoeften.