Project SamSam in Malawi

7 februari 2019

Klimaatverandering is een van de meest ingrijpende en complexe kwesties in de Malawiaanse samenleving, het treft onder andere de economie. Ontbossing heeft sterk bijgedragen aan de klimaatverandering. Malawi heeft de afgelopen decennia een aantal ongunstige klimatologische periodes ervaren. De meest ernstige zijn droge periodes, seizoensgebonden droogte, intense regenval, hoogwater en overstromingen.

Wat doet de GZB om de situatie te verbeteren?

De GZB heeft het project “Go Green, onze collectieve verantwoordelijkheid” opgezet. Jongeren uit verschillende kerken en omliggende gemeenschappen worden gevraagd om bomen te planten in de omgeving waar hun kerk staat. Het zaaien en opplanten van de bomen wordt door de overkoepelende commissie gedaan. “Wij geloven dat we als kerk een belangrijke stakeholder zijn en dat we een rol en een verantwoordelijkheid hebben om te zorgen voor de natuur om ons heen.”

Wat houdt het project precies in?

Het project richt zich op het zaaien en planten van bomen, het geven van gemeenschapsonderwijs en het vergroten van lokaal bewustzijn. Jongeren van de Presbyteriaanse kerk kweken en planten bomen om zo ontbossing tegen te gaan. Het is een kleinschalig project waar men ongeveer 25.000 boompjes wil planten. Ook zullen trainingen worden gegeven aan jeugdleiders van lokale kerken voor het zaaien, opplanten en uitplanten. Het doel is dus niet alleen de ontbossing tegen gaan, maar ook lokale mensen verantwoordelijk maken.

“Wij geloven dat we als kerk een belangrijke stakeholder zijn en dat we een rol en een verantwoordelijkheid hebben om te zorgen voor de natuur om ons heen”

Wat levert het project op?

  • Onderwijs aan jongeren over het belang van natuurconservatie.
  • Onderwijs over het belang van het tegen gaan van ontbossing.
  • Bomen zaaien, en opplanten.
  • 25.000 bomen uitplanten en verzorgen zodat er weer bossen zullen aangroeien.
  • Het verzorgen is voor een deel ook bewaken, men kapt graag bomen om aan brandhout te komen. De aangeplante bomen worden door de jongeren in de gaten gehouden en verzorgd.