Project SamSam in Oeganda

7 februari 2019

Dit project richt zich op het verbeteren en veranderen (diverser maken) van het levensonderhoud in Amudat. Amudat District is onderdeel van de grotere Karamoja regio en bevindt zich in het uiterste oosten van Uganda, aan de grens met Kenia. Klimaatverandering en het winnen van natuurlijke bronnen zoals houtskool en mijnbouw zorgen voor landconflicten en droogte en extreme regenval zijn veelvoorkomend en beïnvloeden de productiviteit van de grond. In Amudat kent 42% van de huishoudens een matig tot ernstige vorm van voedselonzekerheid. Slechts 12% van de huishoudens is volgens onderzoek zeker van voldoende voedsel.

Wat houdt het project precies in?

De algehele doelstelling van het project is het verbeteren van bestaande vormen van levensonderhoud van arme rurale huishoudens in Amudat waardoor zij risico’s kunnen vermijden en hun weerbaarheid tegen invloeden van buitenaf kunnen vergroten. Om dit te bereiken kent het project twee specifieke doelstellingen: (1) het verbeteren van productie en productiviteit; (2) Het verbeteren van toegang tot een duurzame afzetmarkt.

Ten eerste moedigen we mensen binnen het project aan om in twee erg winstgevende sub sectoren actief te worden: de bijenteelt en tuinbouw. Omdat zowel de bijenteelt als de groenteteelt/tuinbouw arbeidsintensief zijn, worden de deelnemers van het project in eerste instantie aangemoedigd om hun krachten te bundelen. Echter is het uiteindelijke doel dat de deelnemers in deze verschillende groepen zelfstandiger worden en eigen tuinen en korven beheren, gebruikmakend van de winst en vaardigheden van de groep.

Het belang van duurzaamheid

Zoa beoogt de duurzaamheid van dit project te verzekeren door middel van:

  • Onze participatieve en gemeenschapsgerichte aanpak, waarbij mensen niet alleen inspraak hebben in het uitvoer van het project, maar door hen actief te betrekken vanaf het begin.
  • Dit vergroot het gevoel van eigendom in de gemeenschap over het proces, de nieuwe kennis en de ontvangen spullen.
  • Het selecteren van bijenhouders en boeren die echt interesse laten zien in deze sectoren.
  • Het opzetten van duurzame marktverbindingen/aansluitingen op de markt.
  • Het promoten van rendabele bedrijfjes of IGAs. Zowel de honing als tuinbouwproducten hebben een hoge marktpotentie, waardoor ze economisch rendabel zijn. Het inkomen dat zij hieruit ontvangen geeft mensen de mogelijkheid te investeren, te groeien en geeft hun bovendien motivatie.

Wat levert de investering van SamSam op?

Binnen dit project richt SamSam zich op irrigatie van droge landbouwgrond. Dit doet SamSam door het doneren van in totaal zeven waterpompen die worden aangedreven door zonne-energie. In het project wordt de installatie voor de pompen als geheel gekocht, dus de pomp zelf plus de zonnepanelen. Hiermee worden zeven boerengroepen geholpen. Een boerengroep bestaat uit ongeveer 20 mensen. Dit betekent dat er circa 140 boeren worden geholpen.

“SamSam doneert in totaal zeven waterpompen die worden aangedreven door zonne-energie”