Project SamSam in Zimbabwe

7 februari 2019

Zimbabwe is al jarenlang een belangrijk producent als het gaat om tabak en de graanschuur van omringde landen. Echter gaat de economie er slecht aan toe, er heerst veel armoede en werkloosheid. Tachtig procent van de bevolking leeft nu onder de armoedegrens vergeleken met 35 procent in 1996. Deze armoede komt sterk tot uiting in de wijdverspreide voedselonzekerheid.

Wat doet Tear om de situatie te verbeteren?

De focus van project van stichting Tear ligt op het versterken van levensonderhoud. Tear bouwt en ondersteunt tijdens deze projectperiode voort op de geboekte resultaten van de afgelopen jaren: (kerk)gemeenschappen in dorpen worden zelf actief weerbaar gemaakt en toegerust tot een betere voedsel- en bestaanszekerheid. Samenwerking en lokaal eigenaarschap zijn sleutelwoorden voor een blijvende verandering.

Wat houdt het project precies in?

Het doel van het project is een verbeterde voedselzekerheid en een hoger huishoudinkomen voor 120 gezinnen. Dit wordt onder meer bereikt door boeren toegang tot de commerciële markt te faciliteren, zodat ze mogelijk surplus aan landbouwproducten (zowel gewassen als dierlijke producten) daar kunnen verkopen. Daarbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van zonne-energie, wordt erg zuinig omgegaan met het beschikbare water door middel van druppelirrigatie, en wordt gebruik gemaakt van organische mest.

 

Wat gaat het project de komende 3 jaar opleveren?

De ambitie is om de komende drie jaar voor 70% van de totale doelgroep voedselzekerheid te verkrijgen, en het gemiddeld dagelijks huishoudinkomen te laten toenemen. (kerk)gemeenschappen in dorpen worden zelf actief weerbaar gemaakt en toegerust tot een betere voedsel- en bestaanszekerheid.

”SamSam maakt het mogelijk dat 160 boeren een jaar lang getraind worden in landbouwkennis”