Voorwaarden

Kikker Energie (Tolnasingel 12, 2411PV Bodegraven, KvK: 71246681) is vergunninghoudend energieleverancier en levert elektriciteit en gas aan eindverbruikers, in deze handelend onder de naam SamSam Energie. SamSam Energie fungeert onder de leveringsvergunning van Kikker Energie. De leveringsovereenkomst wordt aangegaan tussen Kikker Energie en eindverbruiker. Van toepassing zijn dan ook de (leverings)voorwaarden en privacybeleid van Kikker Energie.